4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

05-07 Mart 2021

HEMEN KAYDOL

BİLİMSEL PROGRAM

ÖNEMLİ TARİHLER

Değerli Meslektaşlarımız

Kardiyovasküler, metabolik ve renal hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların başta gelen sağlık sorunudur. Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar, kalp yetersizliği ve böbrek yetersizliği gibi hastalıkların ana risk faktörleri olan diyabet, hipertansiyon, obezite ve hiperlipidemi konularındaki bilimsel gelişmeleri düzenli olarak güncellememiz ve deneyimlerimizi paylaşmamız gerekmektedir.

Güncel Tıp Derneği tarafından ilk üçü Kıbrıs’ta düzenlenen ve katılımcılarımızın ilgi ve beğenisini kazanan Aterometabolik Hastalıklar Sempozyumlarının dördüncüsü  4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu başlığı altında 5-7 Mart 2021 “online” olarak düzenlenecektir.

Organizasyon kurulumuzun titiz çalışmaları ve sizlerin katılımı ile başarılı bir sempozyumu daha gerçekleştireceğimizi umuyorum.

Sağlık ve esenlik içinde 2021 baharının ilk günlerinde 4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu görüşmek üzere sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Aytekin OĞUZ
Güncel Tıp Derneği Başkanı

4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar Sempozyumu
Organizasyon Komitesi Adına

  • 22 Şubat 2021

    Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi