4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

05-07 Mart 2021

Ana Konular

4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

DİYABET

HİPERTANSİYON

DİSLİPİDEMİ

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

OBEZİTE

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI