4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

05-07 Mart 2021

Bildiri Özeti Gönderimi

4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

Bildiri Konuları

Aterometabolik ve Renal Hastalıklar  ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak tüm özgün çalışmalar kabul edilecektir.

Bildiri Gönderim Koşulları

 • Olgu sunumları Poster Bildiri olarak kabul edilecektir.
 • İletilen bildirilerin Poster veya Sözlü bildiri olarak kabulu kongre bilimsel kurulu tarafından değelendirilecektir.
 • Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildirilerin www.aterometre2021.org adresi üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 22 Şubat 2021. Elektronik sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.
 • Kullanıcıların “Kullanıcı Bilgilerini” eksiksiz doldurarak sisteme girmeleri gerekmektedir.


BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan Başlık ve Yazar Adı hariç 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3.000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Diğer yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Sunucu yazarın altı çizilerek belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial – 11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmaması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler pdf formatında e-kitap olarak hazırlanarak kongre web sitesinde yayınlanacaktır.


Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese gönderilecektir.
 • Bildirileriniz ile ilgili Rubikon Turizm ile iletişim kurabilirsiniz