4.Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E-Sempozyumu

05-07 Mart 2021

Kurullar

4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar

Bilimsel Kurul 

Aytekin Oğuz

Kubilay Karşıdağ

Ahmet Temizhan

Barış İlerigelen

Meral Kayıkçıoğlu

Mehmet Uzunlulu

Banu Mesçi

Tevfik Ecder

Seydahmet Akın 

Işıl Bavunoğlu 

Oğuzhan Deyneli  

Funda Türkmen

Sadi Güleç

Mustafa Arıcı

Sema Basat Uçak

Sabahat Ecder

Mehmet Sargın

Yüksel Altuntaş 

Refik Demirtunç


Organizasyon Kurulu

Aytekin Oğuz

Mehmet Uzunlulu

Banu Mesçi

Miraç Vural Keskinler

Özge Telci Çaklılı